Veľkonočné trojdnie v roku 2012 oslávili veriaci z Petroviec tradičným spôsobom. Vynikajúcim spoločníkom a sprievodcom obradmi Veľkonočného trojdnia nám bol v tomto roku kaplan z farnosti Narodenia Panny Márie v Michalovciach Mgr. Radoslav Gönci.

Na Zelený štvrtok sme si pripomenuli večernou bohoslužbou ustanovenie Sviatosti oltárnej.
Deň umučenia Pána - Veľký piatok sme začali krížovou cestou, ktorá viedla od kostola na miestny cintorín. V tento deň sa na celom svete neslávi svätá omša, zúčastnili sme sa na obradoch Veľkého piatku.
Najviac navštevovaným obradom je u nás svätenie veľkonočných jedál - paschy. Tento obrad má v Petrovciach dlhoročnú tradíciu a na jeho slávenie si spomínajú aj najstarší občania obce už od svojho detstva. Kým sa neslávili obrady Bielej soboty, svätenie jedál spolu so Vzkriesením bol jediný obrad tohto významného dňa. Zúčastňovali sa ho aj obyvatelia - veriaci grécko i rímskokatolíckeho vyznania z Topolian a spod Hrádku. V časoch nedávno minulých však svätenie pasky bolo aj spoločenskou udalosťou - príležitosťou na stretnutie ľudí, ktorí sa možno celý rok nevideli.

Vyvrcholením Veľkonočného trojdnia je Veľkonočná vigília na Bielu sobotu, ktorá sa tradične slávi po západe slnka. U nás sa obrady Veľkonočnej vigílie slávia od roku 2006.

Fotogaléria zo svätenia jedál

svatenie_pasky_2012_01
svatenie_pasky_2012_02
svatenie_pasky_2012_03
svatenie_pasky_2012_04
svatenie_pasky_2012_05
svatenie_pasky_2012_06
svatenie_pasky_2012_07
svatenie_pasky_2012_08
svatenie_pasky_2012_09
svatenie_pasky_2012_10
svatenie_pasky_2012_11
svatenie_pasky_2012_12
svatenie_pasky_2012_13
svatenie_pasky_2012_14
svatenie_pasky_2012_15
svatenie_pasky_2012_16
svatenie_pasky_2012_17
svatenie_pasky_2012_18
svatenie_pasky_2012_19
svatenie_pasky_2012_20
svatenie_pasky_2012_21
svatenie_pasky_2012_22
svatenie_pasky_2012_23
svatenie_pasky_2012_24
svatenie_pasky_2012_25
svatenie_pasky_2012_26
svatenie_pasky_2012_27
svatenie_pasky_2012_28
svatenie_pasky_2012_29
svatenie_pasky_2012_30
svatenie_pasky_2012_31
svatenie_pasky_2012_32
svatenie_pasky_2012_33
svatenie_pasky_2012_34
01/34 start stop bwd fwd