Dnes má meniny: Alexander zajtra: Zlatica


Obec Petrovce nad Laborcom a Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica, Oblastné riaditeľstvo pôšt Košice oznamuje, že obec Petrovce nad Laborcom bude od 1. 7. 2012 preradená z obvodu dodávacej pošty Nacina Ves do obvodu dodávacej pošty Michalovce 1.

Od 1. 7. 2012 si oznámené zásielky budete môcť vyzdvihnúť počas hodín pre verejnosť na pošte Michalovce 1, Špitálska 1, 071 01 Michalovce 1 (veľká pošta).

Z tohto dôvodu je potrebné upovedomiť o zmene dodacej pošty (smerovacieho čísla) aj inštitúcie ako sú:

  • dodávatelia energií (plyn, elektrina, voda)
  • banky
  • poisťovne (zdravotná, sociálna, komerčné)
  • telekomunikačné spoločnosti
  • poskytovatelia internetových služieb
  • ostatné spoločnosti doručujúce k Vám rôzne zásielky Slovenskou poštou

Občania poberajúci dôchodky a rôzne sociálne dávky vyplácané prostredníctvom Slovenskej pošty budú automaticky presmerovaní do Michaloviec.

Zároveň Vás upozorňujeme, že pre správne a rýchle dodávanie Vašich zásielok je potrebné od 1. 7. 2012 uvádzať Vašu adresu nasledovne:

Meno a priezvisko

Petrovce nad Laborcom č. .... (Vaše číslo domu)

071 01 Michalovce 1


V prípade nejasností a otázok sa obráťte na obecný úrad v Petrovciach nad Laborcom osobne alebo telefonicky na čísla 056 688 42 11, 056 688 42 12

Ing. Štefan Rovňák, starosta obce