Dnes má meniny: Irena zajtra: Zoltán


Oznámenie

Dňa 30.1.2015 sa uskutoční  zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu so začiatkom o 18:00 hod.

 

Program zasadnutia:

1.)    Otvorenie zasadnutia

2.)    Určenie zapisovateľa

3.)    Určenie overovateľov

4.)    Voľba návrhovej komisie

5.)    Schválenie členov jednotlivých komisií

6.)    Úprava rozpočtu na rok 2014

7.)    Úprava rozpočtu na rok 2015

8.)    Schválenie VZN o miestnom referende

9.)    Schválenie interného predpisu č.1/2015

10.)                        Schválenie dotácií podľa VZN č.7/2011

11.)                        Schválenie štatútu obecného kronikára

12.)                        Prerokovanie upozornenia prokurátora

13.)                        Rôzne, diskusia

14.)                        Záver

 

Prípadne pripomienky, dotazy, námety je možné ústne alebo písomne podať na obecnom úrade do 30.1.2015

 

 

 

Ing. Štefan Rovňák

starosta obce

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť