Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Informácie o začatí správnych konaní
Dnes má meniny: Ida,Liana zajtra: Miloslava


Informácie o začatí správnych konaní
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Petrovce nad Laborcom, obecný úrad, Petrovce nad Laborcom č. 238, 071 01 Michalovce alebo elektronicky na adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it v lehote určenej pri informácií o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

Číslo

konania

 

Predmet konania

 

Dátum
zverejnenia
informácie

 

Lehota na
potvrdenie
záujmu účasti
na konaní

 

281/2015

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny pagaštan konský, ktorý rastie na pozemku parcela "C" KN číslo 602/5, k. ú.  Petrovce nad Laborcom - Ortáš.

Žiadateľ: Obec Petrovce nad Laborcom

2. 11. 2015

9. 11. 2015

 

 

Zverejnené dňa 2. 11. 2015