Stalo sa v našej obci milou tradíciou stretnúť sa v októbri, ktorý je vyhlásený za mesiac úcty k starším a spoločne zhodnotiť, čo sa za predchádzajúci rok v našich životoch odohralo.
Tak aj tento rok, keď sme napočítali 72 jubilujúcich obyvateľov našej obce, tešili sme sa na stretnutie. Sme radi, že viac ako polovica z nás prišla. A aj touto cestou pozdravujeme všetkých, ktorým zdravotné či iné problémy nedovolili na stretnutie prísť, veríme, že o rok sa to podarí.

V sobotu 20. októbra 2012 o 11:00 sme slávnostou liturgiou poďakovali za prežité roky. Otec Slavo aj otec Emil sa nám prihovorili tak dojemne a výrazne, že slzy v našich očiach neboli vôbec výnimkou.
V spoločensko-zábavnej časti stretnutia nás privítal náš starosta Štefan Rovňák aj so svojím zástupcom Jozefom Gajdošom. Vychutnali sme si nielen výborný obed, ale aj vystúpenie školákov z našej základnej školy. A potom prišli na rad naše obľúbené "kuloárne" debaty. Veď to, že sa vídame pravidelne aspoň raz v týždni v kostole nám nebráni, aby sme sa aj inokedy schuti porozprávali, zasmiali, pospomínali si aj na tých, ktorí prísť nemohli, ale aj na to, čo nás v živote stretlo, čím sme boli obdarovaní. Samozrejme sme si aj s chuťou zaspievali, veď my patríme ešte k tým generáciám, pre ktoré bolo spievanie vždy prirodzenou súčasťou života.
Tento rok sme sa podpísali aj do Pamätnej knihy našej obce a najstaršia obyvateľka Petroviec nad Laborcom Zuzana Havrilová, ktorá je tu, medzi nami, už 93 rokov, dostala od nášho starostu Pamätný list.

jubilanti_2012_01
jubilanti_2012_04
jubilanti_2012_06
jubilanti_2012_07
jubilanti_2012_08
jubilanti_2012_10
jubilanti_2012_12
jubilanti_2012_17
jubilanti_2012_19
jubilanti_2012_20
jubilanti_2012_21
jubilanti_2012_22
jubilanti_2012_23
jubilanti_2012_25
jubilanti_2012_34
jubilanti_2012_37
jubilanti_2012_38
jubilanti_2012_39
jubilanti_2012_41
jubilanti_2012_42
jubilanti_2012_43
jubilanti_2012_44
jubilanti_2012_45
jubilanti_2012_46
jubilanti_2012_47
jubilanti_2012_48
jubilanti_2012_49
jubilanti_2012_50
jubilanti_2012_51
jubilanti_2012_52
jubilanti_2012_53
jubilanti_2012_55
jubilanti_2012_56
jubilanti_2012_59
jubilanti_2012_60
jubilanti_2012_61
jubilanti_2012_62
jubilanti_2012_64
jubilanti_2012_66
jubilanti_2012_67
01/40 start stop bwd fwd

 

Vaši jubilanti
(60, 65, 70, 75, 80 a viac roční obyvatelia
Petroviec nad Laborcom)