Dnes má meniny: Alfonz zajtra: Gašpar

Čislo
PartnerÚčelDodanáSplatnáSuma €

1

DOXX-str.lístky str.lístky 04.01.2013 07.01.2013 412,68

2

VVS,a.s. vodné 31.12.2012 28.01.2013 108,95

3

SPP, a.s. plyn 01.01.2013 15.01.2013 350

4

Reg.vzd.centrum MI čl.popl. 17.01.2013 17.01.2013 32,90

5

M.Rovňák-Vodrom prev.práce 04.01.2013 21.01.2013 256,33

6

Mesto Michalovce-SOU činnosť SOU 15.01.2013 31.01.2013 180

7

Ifosoft, v.o.sp. update -mzdy 24.01.2013 03.02.2013 43,44

8

Ing.Kačur, SHR odhrňanie snehu 15.01.2013 11.02.2013 59,76

9

Ediston demontáž vian.výz. 08.01.2013 24.01.2013 125

10

Marta Rudňanská záver.práce účt. 24.01.2013 04.02.2013 216,30

11

Stolárstvo Ľ.Hluška montáž prac.dosky 15.01.2013 05.02.2013 165

12

Obec Vinné spol.škl.úrad 24.01.2013 07.02.2013 639

13

VSE, a.s. spotr.el.energie 08.02.2013 08.02.2013 105

14

VSE, a.s. spotr.el.energie-VO 08.02.2013 08.02.2013 1051

15

Slovak Telecom, a.s. telef.poplatok 31.01.2013 18.02.2013 63,98

16

MICOMP, spol.s.r.o. Upgrade progr.uct.azuv 31.01.2013 17.02.2013 124,88

17

Ing.Čeklovský Tlačiareň,ren.tonera 07.02.2013 14.02.2013 132

18

Mestskýpodnik služieb Strážske Vývoz TKO 31.01.2013 14.02.2013 526

19

VSE, a.s. dod.el.energie 08.02.2013 08.02.2013 723

20

Hagard, a.s. nákup mat. 31.01.2013 14.02.2013 30,98

21

SOZA Hudba reprod. 01.02.2013 16.02.2013 14,28

22

SPP, a.s. dod.plynu 01.02.2013 15.02.2013 339

23

Slovak Telecom, a.s. pevná linka 31.01.2013 17.02.2013 55,94

24

EXCEL PLUS CD s dob.mat.PnL 04.02.2013 18.02.2013 150

25

Slovak Telecom, a.s. telefón-MŠ 31.01.2013 17.02.2013 23,39

26

VSE, a.s. dod.el.energie-ČOV 08.02.2013 08.02.2013 150

27

Reg.združ. miesť a obcí "ZEMPLIN" Úhrada čl.poplatkov 28.02.2013 28.02.2013 99,20

28

VSE, a.s. dodávka el.energie 31.01.2013 20.02.2013 30,06

29

Kódexpress, s.r.o. Komp.a úlohy úz.samosprávy 26.02.2013 26.02.2013 330,69

30

Ifosoft, v.o.sp. update progr.vyb.agendy 22.02.2013 08.03.2013 194,30

31

DOXX-str.lístky str.lístky 26.02.2013 06.03.2013 636,94

32

RTVS služby poskyt.verejnosti 31.01.2013 28.02.2013 223,96

33

Bančanský Ján okná plastové 20.02.2013 06.03.2013 3389,90

34

Ing. Peter Čeklovský oprava HP -zap.jednotka 04.03.2013 11.03.2013 60

35

HAGARD, a.s. materiál 28.02.2013 14.03.2013 461,81

36

HAGARD, a.s. materiál 28.02.2013 14.03.2013 16,74

37

Slovak Telecom, a.s. pevná linka 28.02.2013 17.03.2013 50,90

38

ASUAN, a.s. Košice Kontajn.plastové 26.02.2013 12.03.2013 75,79

39

SPP, a.s. dod.plynu - MŠ 01.03.2013 15.03.2013 923

40

SPP, a.s. dod.plynu 01.03.2013 15.03.2013 320

41

KARMOX výk.práce 05.03.2013 12.03.2013 98,99

42

TRIPARK, s.r.o. materiál-OCÚ 28.02.2013 10.03.2013 955,18

43

Stol.Ľuboš Hluška pokládka osb dosák 05.03.2013 19.03.2013 434

44

Slovak Telecom telefón - MŠ 28.02.2013 17.03.2013 20,33

45

Slovak Telecom telefón - OCÚ 28.02.2013 18.03.2013 67,94

46

GASPROJEKT, s.r.o. Real.stavby-distr.sieť 07.03.2013 08.03.2013 1300

47

VSE, a.s. dod.el.energie 08.03.2013 08.03.2013 210

48

VSE, a.s. dod.el.energie 08.03.2013 08.03.2013 29,88

49

COOP Jednota, SD nákup 28.02.2013 31.03.2013 57,10

50

Andrij Melnyčuk stav.práce-OCÚ 13.03.2013 27.03.2013 1095

51

HAGARD, a.s. materiál 08.03.2013 29.03.2013 138,98

52

SPORTIKA SK, s.r.o. dresy-futbal 22.03.2013 29.03.2013 894,12

53

Andrij Melnyčuk stav.práce-OCÚ 22.03.2013 05.04.2013 1170

54

Stolárstvo Ľuboš Hluška drev.práce 21.03.2013 04.04.2013 1537

55

SPP, a.s. dodávka plynu - MŠ 01.04.2013 15.04.2013 505

56

Ing. Peter Čeklovský renovácia toneru 03.04.2013 10.04.2013 47,70

57

SPP, a.s. dodávka plynu - OCU 01.04.2013 15.04.2013 175

58

Slovak telecom, a.s. telefón 31.03.2013 18.04.2013 108,37

59

Rastislav Bašista činnosť PO 31.03.2013 18.04.2013 116

60

Ing. Kačur, SHR odhŕňanie snehu 15.03.2013 28.04.2013 59,76

61

VVS, a.s. dodávka vody 26.03.2013 22.04.2013

86,46

62

Mestský podnik služieb Strážske vývoz TKO 31.03.2013 14.04.2013 526

63

MICOMP, spol.s.r.o. Upgrade progr.IFOSOFT 28.03.2013 14.04.2013 39,95

64

HAGARD, a.s. materiál 18.03.2013 11.04.2013 41,35

65

SlovakTelecom, s.r.o. telefón 31.03.2013 17.04.2013 53,14

66

Marta Rudňanská Poznámky-tab.časť 28.03.2013 10.04.2013 40,05

67

Miľko Juraj oprava čerp.ČOV 11.04.2013 11.04.2013 187,32

68

Tripark, s.r.o. materiál 30.03.2013 09.04.2013 212,10

69

V.Laco, súkr.podn.-Vybuchanec maľba obrazu-Dom smútku 08.04.2013 11.04.2013 625

70

VSE, a.s. dodávka el.energie 08.04.2013 08.04.2013 190

71

Mestský podnik služieb Strážske vývoz TKO 28.02.2013 14.03.2013 526

72

Slovak Telecom, a.s. telefón  - MŠ 31.03.2013 17.04.2013 20,34

73

COOP Jednota, SD materiál 31.03.2013 25.04.2013 75,11

74

Stolárstvo Ľuboš Hluška Výroba lavíc 18.04.2013 02.05.2013 882

75

Gasprojekt,spol.s.ro. dodávky a práce 08.04.2013 21.04.2013 1028

76

Slovgram Odmeny výk.umelcom 11.04.2013 02.05.2013 33,50

77

Maxima Broker poistenie - MŠ 23.04.2013 23.04.2013 60

78

VSE, a.s. dodávka el.energie 09.05.2013 09.05.2013 105

79

VSE, a.s. dodávka el.energie -MŠ 09.05.2013 09.05.2013 723

80

Marta Rudňanská záv.práce 1.Q 29.04.2013 14.05.2013 122,30

81

Ing.Pavol Kapráľ mikrofón 29.04.2013 05.05.2013 51

82

Slovak Telecom, a.s. telefón 30.04.2013 17.05.2013 48,65

83

Meststký podnik služieb Strážske vývoz TKO 30.04.2013 14.05.2013 526

84

VSE, a.s. dodávka el.energie - VO 09.05.2013 09.05.2013 1051

85

Milan Rovňák - Vodrom kur.práce 03.05.2013 10.05.2013 106,13

86

Slovak Telecom, a.s. telefón - MŠ 30.04.2013 17.05.2013 19,54

87

Slovak Telecom, a.s. telefón - OCU 30.04.2013 18.05.2013 67,81

88

SPP, a.s. dodávka plyn - MŠ 01.05.2013 15.05.2013 193

89

SPP, a.s. dodávka plyn - OCÚ 01.05.2013 15.05.2013 67

90

VSE dodávka - elektrina 30.04.2013 21.05.2013 12,89

91

Mesto Michalovce Spoloč.náklady SOÚ 23.05.2013 31.05.2013 198,83
92 ZEPO, Michalovce Mat.-kamenivo 17.05.2013 31.05.2013 50,40

93

coop jednota Nákup 30.04.2013 30.05.2013 65,23

94

Tomaš Čalovka Nákup-oddych.zóna 29.05.2013 05.06.2013 1209,57

95

Doxx-str.lístky Nákup str.lístkov 31.05.2013 07.06.2013 647,06

96

Tomáš Čalovka Nákup-oddych.zóna 31.05.2013 07.06.2013 697,92

97

Slovak Telecom telefón 31.05.2013 17.06.2013 46,78

98

Slovak Telecom telefón 31.05.2013 18.06.2013 76,13
99 SPP dodávka - plyn 01.06.2013 17.06.2013 82
100 SPP dodávka - plyn 01.06.2013 17.06.2013 28
101 Stolárstvo - Hluška prístrešok - MŠ 22.05.2013 05.06.2013 1340
102 Mestský podnik služ.Strážske vývoz TKO 31.05.2013 14.06.2013 526
103 Slovak telecom telefón - MŠ 31.05.2013 17.06.2013 20,69
104 Slovenská pošta Predpl.Vrabček - MŠ 06.06.2013 20.06.2013 2,80
105 Východoslov.energetika dodávka - el.energia 31.05.2013 20.06.2013 27,66
106 coop jednota Nákup 31.05.2013 30.06.2013 37,03
107 Stolárstvo Hluška Opláštenie altánku 21.06.2013 05.07.2013 1480
108 Stolárstvo Hluška Výroba altánku 14.06.2013 28.06.2013 1450
109 Edison Oprava vonk.osvetlenia 10.06.2013 22.06.2013 156,24
110 Ľoch Miroslav Preprava - MŠ 25.06.2013 09.07.2013 140
111 Rastislav Bašista Činnosť PO 30.06.2013 18.07.2013 116
112 Ing. Milan Uhorščák Vodovod-prev.poriadok 10.06.2013 08.09.2013 1500
113 SPP Dodávka - plyn 01.07.2013 15.07.2013 26
114 SPP Dodávka - plyn 01.07.2013 15.07.2013 75
115 ZEPO, spol. s.r.o. Stavebné práce 21.06.2013 08.07.2013 1346,92
116 Východ. vod. spoločnosť Dodávka - voda 28.06.2013 15.07.2013 100,61
117 Bančanský Ján Výmena okien 26.06.2013 10.07.2013 1820
118 Tomáš Čalovka - KOVEX Oddych. zóna 11.06.2013 05.07.2013 100,36
119 Mestský podnik služ.Strážske Vývoz TKO 30.06.2013 14.07.2013 526
120 Ing. Štefan Šesták - Lonater VPP 08.07.2013 22.07.2013 163,90
121 Slovak Telecom Telefón - OCÚ 30.06.2013 17.07.2013 29,03
122 Miľko Juraj Oprava - ČOV 09.07.2013 23.07.2013 123,83
123 Ing. Kačur Čistenie kanalizácie 24.06.2013 15.07.2013 268,92
124 Slovak Telecom Telefón 01.07.2013 18.07.2013 86,47
125 Stolárstvo - Hluška Výroba lavíc so stolmi 09.07.2013 23.07.2013 1297
126 Tomáš Čalovka - KOVEX Oddych.zóna 03.07.2013 16.07.2013 130,06
127 Komunálna poisť.-Bratislava Úrazové poistenie - VPP 11.07.2013 11.07.2013 35,75
128 COOp Jednota Nákup 30.06.2013 31.07.2013 49,47
129 Domintex Kalové čerpadlo 10.07.2013 24.07.2013 575
130 Slovak Telecom Telefón - MŠ 30.06.2013 17.07.2013 22.09
131 Anna Dzvoníková Občerstvenie-obec.oslavy 29.06.2013 16.07.2013 262,2
132 Marta Rudňanská Kontrola účt. 11.07.2013 20.07.2013 110,55
133 Stolárstvo - Hluška Výroba sedenia-piesk.MŠ 16.07.2013 30.07.2013 305
134 Stolárstvo - Hluška Výroba strechy 23.07.2013 06.08.2013 857
135 IFOSOFT Progr.vybavenie - mzdy 26.07.2013 05.08.2013 19,08
136 Východosl.energetika Dodávka - el.energie - VO 24.07.2013 08.08.2013 1051
137 Protelcont, spol.s.r.o. Chlorácia vodovodu 22.07.2013 06.08.2013 15364,2
138 Slovak Telecom Telefón - MŠ 31.07.2013 17.08.2013 14,24
139 Slovak Telecom Telefón 01.08.2013 18.08.2013 94,31
140 Ing. Peter Čekľovský Výmena fix. jednotky 09.08.2013 16.08.2013 60
141 EXCO-HN, s.r.o. CD - správa cintorína 18.07.2013 28.07.2013 120
142 SPP - plyn Dodávka - plyn 01.08.2013 15.08.2013 26
143 SPP - plyn Dodávka - plyn 01.08.2013 15.08.2013 75
144 Východosl. energetika Dodávka - el. energia 24.07.2013 08.08.2013 231
145 Ing. Kačur IVan Čistenie kanalizácie 17.07.2013 07.08.2013 64,08
146 Východosl.vod.spoločnost Voda 26.07.2013 19.08.2013 1,57
147 Východosl. energetika El. energia 24.07.2013 08.08.2013 723
148 Východosl. energetika El. energia 24.07.2013 08.08.2013 105
149 Hagard, spol. s.r.o. El. materiál 31.07.2013 14.08.2013 84,26
150 Ing. Šesták - Lonater VPP 05.08.2013 19.08.2013 170
151 Mestský podnik služ.-Strážske Vývoz TKO 31.07.2013 14.08.2013 789
152 ZEPO, spol. s.r.o. Oprava výtlkov 25.07.2013 22.08.2013 1188,19
153 ZEPO, spol. s.r.o. Vodom. šachta 19.05.2013 02.06.2013 642,6
154 Mesto Michalovce SOÚ 31.07.2013 15.08.2013 165
155 Mesto Michalovce SOÚ 31.07.2013 15.08.2013 45,45
156 ZEPO, spol. s.r.o. Predaj materiálu 07.08.2013 22.08.2013 59,04
157 ŠEVT, a.s. Kanc.potreby - MŠ 19.08.2013 02.09.2013 47,34
158 Miľko Juraj Oprava čerpadiel 16.08.2013 30.08.2013 209,40
159 Komunálna poisťovňa Poistenie majetku 12.09.2013 12.09.2013 137,39
160 SPP dodávka plyn 01.09.2013 16.09.2013 54
161 SPP dodávka plyn 01.09.2013 16.09.2013 156
162 DOXX - stravné lístky str. lístky 09.09.2013 16.09.2013 701,14
163 Hagard Oddychová zóna 30.08.2013 13.09.2013 332,27
164 MICOMP, spol. s.r.o. Upgrade progr.AZUV, UCT 30.08.2013 10.09.2013 55,90
165 Slovak telecom Telefónne poplatky 01.09.2013 18.09.2013 76,74
166 Milan Rovňák-Vodrom Výmena kotla - MŠ 30.08.2013 11.09.2013 1896,79
167 Mestský podnik služ.Strážske Vývoz TKO 31.08.2013 14.09.2013 526
168 Slovak Telecom Telefón - MŠ 31.08.2013 17.09.2013 16,25
169 Coop Jednota, Michalovce Nákup čist.prostr. 31.08.2013 29.09.2013 25,83
170 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistné majetku 07.10.2013 07102013 75,95
171 Tomáš Čalovka, KOVEX MI Oddychová zóna 30.08.2013 06.09.2013 953,66
172 Nomiland, s.r.o. Košice Pomôcky pre MŠ 09.09.2013 23.09.2013 41,30
173 Východosl.energetika Spotreba el.energie 31.08.2013 19.09.2013 55,50
174 Ing. Štefan Šesták Michalovce Nákup - VPP 16.09.2013 30.09.2013 124
175 Slovenský červený kríž- Mi Školenie-odb.spôsobilosť 19.09.2013 19.09.20130 55
176 Komunálna poisťovňa Poistenie majetku 15.10.2013 15.10.2013 557,96
177 Andrij Melnyčuk, Petrovce n/L Stav.práce - Arboraetas 24.09.2013 08.10.2013 924,50
178 Miľko Juraj Oprava el.motora - ČOV 04.10.2013 18.10.2013 232,18
179 Maquita, s.r.o. Nitrianske Pravn Pomôcky pre MŠ 01.10.2013 15.10.2013 25,75
180 Hagard, Nitra Elektromateriál - Arbor. 27.09.2013 14.10.2013 26,11
181 Východoslov.vod.spol. Vodné OCÚ - MŠ 25.09.2013 08.10.2013 56,59
182 Andrij Melnyčuk Michalovce Stavebné práce - OCÚ 01.10.2013 15.10.2013 855,571
183 Bančanský Ján Výmena okien 09.09.2013 23.09.2013 698
184 Rastislav Bašista Činnosť technika PO 30.09.2013 18.10.2013 116
185 Východosl.energetika Spotreba el.energie - ČOV 30.09.2013 18.10.2013 55,50
186 Mestský podnik služ.Strážske Vývoz TKO 30.09.2013 14.10.2013 526
187 Slovak Telecom Faktúra - telefón 30.09.2013 19.10.2013 52,69
188 Slovak Telecom Faktúra - telefón 01.10.2013 18.10.2013 74,09
189 Coop jednota Nákup - čist.prostr. 08.10.2013 25.10.2013 17,22
190 Slovak Telecom Telefón - MŠ 30.09.2013 19.10.2013 18
191 Marta Rudňanská Kontrola účt. 22.10.2013 01.11.2013 122,30
192 INSTAVMAT, spol. s.r.o. Oddychová zóna 31.08.2013 30.09.2013 559,58
193 Anna Dzvoníková Jubilanti 19.10.2013 23.10.2013 815,65
194 Ing. Štefan Šesták, Michalovce Faktúra - VPP 17.10.2013 31.10.2013 139,50
195 Slovak Telecom Telefón - MŠ 30.09.2013 19.10.2013 23,22
196 Ing. Peter Čeklovský,Michalovce Renovácia toneru 18.10.2013 25.10.2013 26,14
197 SPP Spotreba plynu-vyúčt.fa 23.10.2013 06.11.2013 168,20
198 SPP Spotreba plynu-vyúčt.fa 23.10.20130 06.11.2013 16,25
199 Ing. Štefan Šesták, MI Faktúra - VPP 05.11.2013 19.11.2013 139,50
200 Východoslovenská energetika Spotreba el. energie 23.10.2013 08.11.20130 723
201 Východoslovenská energetika Spotreba el.energie 23.10.2013 08.11.2013 105
202 Východoslovenská energetika Spotreba el.energie 23.10.2013 08.11.2013 147
203 Porada podnikateľa Predplatné poradca 29.10.2013 21.11.2013 24,90
204 SPP Spotreba plynu 01.11.2013 15.11.2013 269
205 SPP Spotreba plynu 01.11.2013 15.11.2013 807
206 Slovak Telekom Telefón - MŠ 31.10.2013 18.11.2013 23,234
207 Slovak Telekom Telefón 01.11.2013 18.11.2013 95,27
208 Ing. Kačur Ivan, SHR Čistenie kanalizácie 07.11.2013 25.11.2013 283,20
209 Mestský podnik služ.Strážske Vývoz TKO 31.10.2013 14.11.2013 526
210 Východoslovenská energetika Spotreba el.energie 31.10.2013 22.11.2013 55,50
211 Východoslovenská energetika Spotreba el.energie - VO 23.10.2013 08.11.2013 1051
212 MICOMP, spol. s.r.o. Upgrade programu 31.10.2013 17.11.2013 39,95
213 Mestský podnik služ.Strážske Vývoz TKO 08.10.2013 10.11.2013 188,77
214 Coop Jednota, Michalovce Nákup čist.prostr. 30.10.2013 30.11.2013 13,57
215 Mesto Michalovce Náklady SOÚ 25.10.2013 30.10.2013 24,72
216 Mesto Michalovce Náklady SOÚ

25.10.2013

30.10.2013 160
217 Poradca, s.r.o. Poradca podnikateľa 14.11.2013 14.11.2013 24,9
218 SPP Spotreba plynu - MŠ 01.12.2013 16.12.2013 951
219 VEL SYSTEM Registr.známky - pes 28.11.2013 12.12.2013 221
220 SPP Spotreba plynu - OCÚ 01.12.2013 16.12.2013 318
221 Slovenská pošta Vrabček - MŠ 03.12.2013 17.12.2013 15
222 INPROST Obecné noviny 02.12.2013 09.12.2013 52
223 Mestský podnik sl. Strážske Vývoz TKO 30.11.2013 14.12.2013 526
224 Slovak Telekom Telefón 30.11.2013 17.12.2013 38,26
225 Združenie miest a obcí Slov. Členský príspevok 05.12.2013 15.12.2013 164,63
226 Slovak Telekom Tel.poplatky 01.12.2013 18.12.2013 85,67
227 Edison Montáž vian. výzdoby 05.12.2013 19.12.2013 528,48
228 ZEPO, spol. s.r.o. Osadenie stromčeka 06.12.2013 20.12.2013 91,34
229 Slovak Telekom Telefón - MŠ 30.11.2013 17.12.2013 19,49
230 Jozef Rovňák - EXCEL Kalendáre - separ.zber 17.12.2013 31.12.2013 288
231 Milan  Rovňák - VODROM Revízia kotlov 13.12.2013 13.12.2013 505,07
232 Východoslov. energetika Spotreba el.energie - ČOV 30.11.2013 20.12.2013 55,50
233 Prima banka Poplatok - cenné papiere 19.12.2013 19.12.2013 39,96
234 Okresný výbor dobr.pož.ochr. Členský príspevok DHZ 20.12.2013 20.12.2013 54
235 Coop Jednota, Michalovce Nákup 30.11.2013 31.12.2013 39,83
236 Hagard, spol. s.ro. Vianočné ozdoby 19.12.2013 03.01.2014 107,34
237 Juraj Milko, oprava el.mot. Oprava el.motora 20.12.2013 03.01.2014 92,33
238 Ing. Anton Illéš, Vranov n/T Vypracovanie proj.dokum. 19.12.2013 31.12.2013 180