Dnes má meniny: Bohuš zajtra: Alfonz

Čislo
PartnerÚčelDodanáSplatnáSuma €
1 SPP, a.s. Úhrada faktúry - plyn 12.01.2015 26.01.2015 416,17
2 Invex Trade, s.r.o. Úhrada faktúry - multipress 22.01.2015 02.02.2015 1055,00
3 ASC ASC, s.r.o.Brat. Úhrada faktúry - agenda 20.01.2015 03.02.2015 199,00
4 Ľuboš Maskaľ, Praha Úhrada faktúry - sprac.počítač. 13.01.2015 30.01.2015 225,00
5 Slovak Telekom, a.s. Úhrada faktúry - telefón 14.01.2015 03.02.2015 14,40
6 SPP, a.s. Úhrada faktúry - plyn 01.01.2015 31.01.2015 345,00
7 SPP, a.s. Úhrada faktúry - plyn 15.01.2015 31.01.2015 474,60
8 Obec Vinné Úhrada faktúry - náklady 2015 20.01.2015 03.02.2015 728,00
9 Kooperativa, a.s. Úhrada - poistné 15.01.2015 30.01.2015 166,04
10 SPP, a.s. Úhrada - plyn 01.02.2015 16.02.2015 334,00
11 SPP, a.s. Úhrada - plyn

01.02.2015

16.02.2015 459,60
12 Východ.vod.spol.a.s. Úhrada faktúry - voda 29.01.2015 18.02.2015 6,29
13 IPEKO,s.r.o.,Zvolen Úhrada faktúry -seminár 12.02.2015 27.02.2015 33,00
14 Soft-Tech, s.r.o. Úhrada faktúry - integral Pastel 06.02.2015 24.02.2015 90,69
15 Slovak Telekom, a.s. Úhrada faktúry -  telefón 31.01.2015 17.02.2015 17,82
16 Východ.energ.,a.s. KE Úhrada faktúry - el.energia 16.02.2015 28.02.2015 125,00
17 Východ.energ.a.s,.KE Úhrada faktúry - el.energia 16.02.2015 28.02.2015 262,8
18 Ing. Ľ.Paulina,Mi Úhrada faktúry - nákup 27.02.2015 09.03.2015 182,10
19 Tripark, s.r.o. MI Úhrada faktúry - nákup-rek. 27.02.2015 09.03.2015 549,78
20 SPP, a.s. Úhrada faktúry - plyn 01.03.2015 16.03.2015 315,00
21 SPP, a.s. Úhrada faktúry - plyn 01.03.2015 16.03.2015 433,80
22 Vých.vod.spol.a.s. Úhrada faktúry - voda 24.02.2015 18.03.2015 4,72
23 Miloš Hrubý, Strážske Úhrada faktúry - rekonštr.školy 20.02.2015 05.03.2015 2966,00
24 Ján Bančanský, D.Klčovo Úhrada faktúry - plast.okná 24.02.2015 05.03.2015 3874,00
25 Hagard, s.r.o. MI Úhrada faktúry - nákup 27.02.2015 13.03.2015 310,44
26 Slovak Telekom, a.s. Úhrada faktúry - telefón 28.02.2015 17.03.2015 15,92
27 ZSŠ Slovenska Úhrada faktúry - celoslov.konf. 02.04.2015 02.04.2015 145,00
28 Miloš Hrubý, Strážske Úhrada faktúry - rekonštr.školy 25.02.2015 10.03.2015 2627,00
29 Slovak Telekom, as.. Úhrada faktúry - telefón 14.03.2015 07.04.2015 14,40
30 Ing. Ľ. Paulina, MI Úhrada faktúry - nákup uč.pom. 31.03.2015 10.04.2015 697,20
31 Vých.vod.spol., a.s. Úhrada faktúry - voda 30.03.2015 20.04.2015 7,86
32 SPP, a.s. Úhrada faktúry - plyn 01.04.2015 15.04.2015 237,00
33 SPP, a.s. Úhrada faktúry - plyn 01.04.2015 15.04.2015 173,00
34 Kooperativa, a.s. Úhrada - poistné 31.03.2015 01.04.2015 16,60
35 Hagard, spol.s.r.o. Úhrada faktúry - rekonšt.školy 31.03.2015 14.04.2015 20,06
36 Slovak Telekom, a.s. Úhrada faktúry - telefón 31.03.2015 17.04.2015 19,98
37 Vých.vod.spol.KE Úhrada faktúry - voda 28.04.2015 19.05.2015 6,29
38 SPP, a.s. Úhrada faktúry - plyn 01.05.2015 15.05.2015 66,00
39 SPP, a.s. Úhrada faktúry - plyn 01.05.2015 15.05.2015 60,80
40 Slovak Telekom, as. Úhrada faktúry - telefón 30.04.2015 18.05.2015 19,07
41 Mesto Michalovce Úhrada faktúry - služby SOU 04.05.2015 18.05.2015 165,00
42 Mesto Michalovce Úhrada faktúry - služby SOU 31.03.2015 14.04.2015 14,83
43 Vých.energetika, as.KE Úhrada faktúry - el.energia 15.05.2015 31.05.2015 125,00
44 Vých.energetika, a.s. KE Úhrada faktúry - el.energia 15.05.2015 31.05.2015 175,20
45 Slovak Telekom, a.s. Úhrada faktúry - telefón 15.05.2015 03.06.2015 14,40
46 Ing.P. Čeklovský, MI Úhrada faktúry - renovácia HP CF 28.05.2015 04.06.2015 35,40
47 Vých.vod.spol.a.s. KE Úhrada faktúry - voda 25.05.2015 15.06.2015 6,29
48 Ing. Ľ. Paulina, MI Úhrada faktúry - skrinky 20.05.2015 30.05.2015 891,90
49 SPP, a.s. Úhrada faktúry - plyn 01.06.2015 15.06.2015 28,00
50 SPP, a.s. Úhrada faktúry - plyn 01.06.2015 15.06.2015 25,60
51 AITEC, s.r.o. Úhrada faktúry - škol.potreby 20.04.2015 30.04.2015 42,24
52 Publicom, s.r.o. Prievidza Úhrada faktúry - škol.potreby 27.05.2015 04.06.2015 253,67
53 TRYO, s.r.o. Sabinov Úhrada faktúry - škol.potreby 04.06.2015 04.06.2015 81,60
54 Komunálna poisť.,a.s.KE Úhrada - poistné 12.06.2015 16.06.2015 10,76
55 Slovak Telekom, a.s. Úhrada faktúry - telefón 31.05.2015 18.06.2015 18,68
56 LABTECH, KE Úhrada faktúry - nákup tlačiareň 10.06.2015 15.06.2015 300,00
57 Slovak Telekom, a.s. Úhrada faktúry - telefón 14.06.2015 03.07.2015 14,40
58 Vých.vod.spol.,a.s.KE Úhrada faktúry - voda 24.06.2015 20.07.2015 6,29
59 Slovak Telekom, a.s. Úhrada faktúry - telefón 30.06.2015 17.07.2015 19,18
60 RWE Gas Slov.,s.r.o.KE Úhrada faktúry - zemný plyn 09.07.2015 31.07.2015 158,00
61 Slovak Telekom, a.s. Úhrada faktúry - telefón 14.07.2015 03.08.2015 14,40
62