Dnes má meniny: Bohuš zajtra: Alfonz

Čislo
PartnerÚčelDodanáSplatnáSuma €
1 RVC Michalovce Školenie - Ver.,obstarávanie 13.01.2015 14.01.2015 18
2 RVC Michalovce Členské 13.01.2015 13.01.2015 33,50
3 Mountfield SK Nákup - sypací vozík 12.01.2015 03.02.2015 18,90
4 Inštalacentrum Čistenie kanalizácie 13.01.2015 23.01.2015 114,72
5 RVC Michalovce Školenie - daň z príjmov 22.01.2015 22.01.2015 18
6 Edison SK, s.r.o. Demontáž vian.osvetlenia 13.01.2015 25.01.2015 118,44
7 SPP Bratislava Vyúčtovanie 12.01.2015 26.01.2015 186,32
8 SPP Bratislava Vyúčtovanie - MŠ 12.01.2015 26.01.2015 515,46
9 Reg.ZMOZ Mich. Úhrada čl. poplatkov 21.01.2015 31.01.2015 50,45
10 SPP Bratislava Úhrada plyn - MŠ 15.01.2015 31.01.2015 474,60
11 SPP Bratislava Úhrada plyn - OCU 15.01.2015 31.01.2015 238
12 N-Terr, s.r.o. Nákup LED refl. 25.01.2015 28.01.2015 65,75
13 IRIS-vydavateľstvo Nákup MŠ 20.01.2015 27.01.2015 31,9
14 Ifosoft, vos.Prešov Update - mzdy 23.01.2015 06.02.2015 43,92
15 SPP Bratislava Plyn - MŠ 01.02.2015 16.02.2015 459,60
16 SPP Bratislava Plyn - OCU 01.02.2015 16.02.2015 230
17 Hagard, spol.s.r.o. Svietidlo 27.01.2015 13.02.2015 238,60
18 Marta Rudňanská Uzáv.práce 29.01.2015 06.02.2015 263,30
19 UMP SK, s..ro. Inf.brožúra 10.02.2015 24.02.2015 35
20 Eurogastrop, s.r.o. Nákup - MŠ - čist. 06.02.2015 13.02.2015 79,20
21 Slovak Telekom Tel.poplatky 03.02.2015 17.02.2015 48,28
22 Minet Slovakia Prenájom konc.zariadenia 31.01.2015 09.02.2015 1,20
23 MPS mesta Strážske

 

Vývoz TKO

31.01.2015 14.02.2015 526
24 Mesto Michalovce Preddavky na 1.Q SOÚ 30.01.2015 13.02.2015 165
25 VVS, a.s. Labor. analýza vody 30.01.2015 02.02.2015 81,67
26 VSE, a.s. Dodávka el.energie - MŠ 16.02.2015 28.02.2015 262,80
27 VSE, a.s. Dodávka el.energie 16.02.2015 28.02.2015 187.
28 Slovak Telekom Telefón 01.02.2015 18.02.2015 71,09
29 Coop Jednota Nákup 31.01.2015 28.02.2015 8,99
30 Micomp, spol.s.r.o. Upgrade programu mzdy 30.01.2015 13.02.2015 55,90
31 VSE Košice El. energia 16.02.2015 28.02.2015 1132
32 Slovak Telekom Úhrada telefón 03.02.2015 17.02.2015 25,48
33 INPROST, s.r.o. Tlačivá 18.02.2015 25.02.2015 91,75
34 RVC Michalovce Školenie - účt.a rozpočt. 02.03.2015 02.03.2015 18
35 VSE, Košice Obn.zabezp.značky montážnika 11.02.2015 25.02.2015 8,80
36 VSE, Košice -   "   - 11.02.2015 25.02.2015 8,80
37 Slovak Telekom Úhrada faktúry telefón 15.02.2015 03.03.2015 14,40
38 SOZA, Bratislava Hudba reprod.techn.zar. 13.02.2015 28.02.2015 14,28
39 RTVS Bratislava Služby ver.poskytované RTVS 31.01.2015 31.01.2015 224,11
40 Poradca podnikateľa Predplatné 06.02.2015 27.02.2015 24,90
41 Ifosoft, vos Update program.vybavenie 18.02.2015 04.03.2015 194,32
42 VSE, Košice Nákl. na dopravu 16.02.2015 02.03.2015 21,50
43 SPP Bratislav Úhrada plyn - MŠ 01.03.2015 16.03.2015 433,80

44

SPP Bratislava Úhrada plyn ocu 01.03.2015 16.03.2015 217
45 J. Hreha N.Hrabovec Vyprac.dokum.z predp.BOZP,PO 11.03.2015 25.03.2015 240
46 Slovak Telekom Telefón - úhrada 03.03.2015 17.03.2015 47,04
47 Minet Slovakia Prenájom konc.zar. 28.02.2015 20.03.2015 1,20
48 Slovak Telekom Telefón - úhrada - mob. 28.02.2015 18.03.2015 88,36
49 Coop Jednota Nákup 28.02.2015 25.03.2015 3,70
50 MPS mesta Strážske Vývoz TKO 28.02.2015 19.03.2015 526
51 Slovak Telekom Úhrada telefón - MŠ 03.03.2015 17.03.2015 18,58
52 ZMOS Bratislava Úhrada vložného za delegáta 16.03.2015 16.03.2015 50
53 Poradca podnik.Žilina Odborný mesačník Práce a mzdy 16.03.2015 09.04.2015 58
54 Slovgram, Bratislava Odmeny výkonným umelcom 17.03.2015 07.04.2015 33,50
55 Hagard, spol.s.r.o. Nákup elektro 13.03.2015 27.03.2015 75,62
56 VSE Košice Náklady na dopravu 11.03.2015 25.03.2015 21,50
57 T. Čalovka KOVEX Knauf Classic 12.03.2015 26.03.2015 96,17
58 MEVA-SK Rožňava Kontajnery 24.03.2015 07.04.2015 878,70
59 Marta Rudňanská FVV za rok 2015 22.03.2015 07.04.2015 51,80
60 Komunálna poisť.Bratislava Úrazové poist.uchádzač.o zam. 01.04.2015 01.04.2015 32,50
61 VVS, a.s. Košice Spotreba vody OCU a MŠ 26.03.2015 20.04.2015 124,19
62 SPP Bratislava Spotreba - plyn - MŠ 01.04.2015 15.04.2015 237
63 SPP Bratislava Spotreba - plyn - OCU 01.04.2015 15.04.2015 119
64 J. Hreha, N.Hrabovec Činnosť autoriz. technika BOZP 31.03.2015 14.04.2015 72
65 MPS mesta Strážske Vývoz TKO 31.03.2015 14.04.2015 526
66 Slovak Telekom Úhrada - telefóny 31.03.2015 17.04.2015 47,04
67 Ing. Š. Šesták-Lonater Nákup - VPP 09.04.2015 23.04.2015 720
68 VSE, Košice Náklady na dopravu 31.03.2015 14.04.2015 21,50
69 Slovak Telekom Úhrada telefón -  MŠ 03.04.2015 17.04.2015 22,09
70 Komunálna poisťovňa Poistné 23.04.2015 23.04.2015 60
71 MICOMP, Michalovce Upgrade - záloha a obnova 31.03.2015 14.04.2015 63,95
72 Slovak Telekom Úhrada telefón 31.03.2015 20.04.2015 87,53
73 FORTUNA LIBRI, s.r.o. Knihy - MŠ 30.03.2015 13.04.2015 26,70
74 Coop Jednota Nákup 31.03.2015 25.04.2015 3,10
75 MICOMP, Michalovce LCD 99
76 Danka Tkáčová Licenčný zml. poplatok Kataster 14.04.2015 24.04.2015 34
77 Ján Bančanský,D.Klčovo Plast.okná 16.04.2015 25.04.2015 784
78 J.Hreha, N.Hrabovec Činnosť autoriz.tech.BOZP 30.04.2015 14.05.2015 72
79 Komunálna poisťovňa Poistná zmluva 23.05.2015 23.05.2015 50
80 SPP - plyn Spotreba plynu - MŠ 01.05.2015 15.05.2015 91,20
81 SPP - plyn Spotreba plynu - OCU 01.05.2015 15.05.2015 46
82 MPS mesta Strážske Vývoz TKO 30.04.2015 14.05.2015 526
83 Slovak Telekom Úhrada telefón 30.04.2015 18.05.2015 47,04
84 Marta Rudňanská, Michalovce Kontrola účt.a rozpočt. 28.04.2015 13.05.20015 134,05
85 VSE Košice Spotreba el.energie-MŠ 15.05.2015 31.05.2015 262,80
86 Europad-pož.servis, Vrbnica Nákup - hadica 06.05.2015 13.05.2015 120
87 Slovak telekom Úhrada telefón 01.05.2015 18.05.2015 76,64
88 Ing. Ľ. Paulina, MIPA Nákup pre MŠ 06.05.2015 16.05.2015 127,54
89 Slovak telekom Úhrada telefón MŠ 30.04.2015 18.05.2015 17,75
90 Vých. energetika Úhrada - verejné osvetlenie 15.05.2015 31.05.2015 1132
91 JURLA VRT, s.r.o. Vŕtanie studne tj 05.05.2015 19.05.2015 1485,60
92 Coop jednota Nákup 30.04.2015 14.05.2015 9,00
93 Hagard, spol. s.r.o. Úhrada faktúry - el. 15.05.2015 29.05.2015 197,53
94 Europad-pož.servis, Vrbnica Nákup - hadica - ČOV 22.05.2015 29.05.2015 156,00
95 Slov.plyn.priemysel Úhrada faktúry - plyn  MŠ 01.06.2015 15.06.2015 38,40
96 Slov.plyn.priemysel Úhrada faktúry - plyn OCU 01.06.2015 15.06.2015 20,00
97 Jozef Hreha, N.Hrabovec Úhrada faktúry - BOZP 31.05.2015 14.06.2015 72,00
98 HOFEX, spol.s.r.o. Úhrada faktúry - cesta ortáš 28.05.2015 14.06.2015 10944,00
99 Mestský podnik služ.Strážske Vývoz TKO 31.05.2015 14.06.2015 526,00
100 Slovak Telekom, a.s. Úhrada faktúry - telefón 31.05.2015 18.06.2015 47,26
101 Stavmat, stavebniny Úhrada faktúry - obrub.cint. 19.05.2015 13.06.2015 198,96
102 Asociácia správcov registratúry Odborný seminár - správa reg. 11.06.2015 25.06.2015 39,00
103 Slov.pošta Úhrada faktúry - Vrabček, MŠ 04.06.2015 18.06.2015 3,20
104 Slovak Telekom, a.s. Úhrada faktúry - telefón 01.06.2015 18.06.2015 95,89
105 Coop Jednota, s.d. Úhrada faktúry - nákup 29.05.2015 22.06.2015 70,74
106 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada faktúry - poistenie 16.06.2015 01.07.2015 589,83
107 Slovak Telekom, a.s. Úhrada faktúry - telefón MŠ 31.05.2015 18.06.2015 22,04
108 Kucák Štefan, Michalovce Úhrada faktúry - výlet MŠ 24.06.2015 08.07.2015 120,00
109 Petit Press, a.s. Košice Úhrada faktúry - inzercia 18.06.2015 02.07.2015 55,80
110 Detské ihriská, s.r.o. Úhrada faktúry - MŠ 23.06.2015 30.06.2015 1573,20
111 DOXX-stravné lístky, s.r.o. Úhrada faktúry - stravný lístok 06.07.2015 13.07.2015 1710,96
112 Marta Rudňanská Úhrada faktúry - Záverečný účet 24.06.2015 14.07.2015 51,80
113 Mestský podnik služ.Strážske Úhrada faktúry - vývoz TKO 30.06.2015 14.07.2015 789,00
114 Jozef Hreha Úhrada faktúry - BOZP 30.06.2015 14.07.2015 72,00
115 Anna Dzvoníková Úhrada faktúry - obce.Deň obce 28.06.2015 07.07.2015 270,00
116 MICOMP, s.r.o. Úhrada faktúry - upgrade prog. 30.06.2015 14.07.2015 27,95
117 Vých.vod.spol.a.s. Úhrada faktúry - voda 24.06.2015 20.07.2015 122,62
118 Slovak telekom, a.s. Úhrada faktúry - telefón 30.06.2015 17.07.2015 47,21
119 SPP, a.s. Úhrada faktúry - plyn 07.07.2015 21.07.2015 199,40
120 Ing. Šesták Š., Michalovce Úhrada faktúry - VPP- dotácia 07.07.2015 21.07.2015 304,00
121 Ing. Šesták Š., Michalovce Úhrada faktúry - VPP - dotácia 07.07.2015 21.07.2015 456,00
122 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada faktúry - poistenie 01.07.2015 13.07.2015 58,50
123 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Úhrada faktúry - plyn - OCU,MŠ 24.07.2015 31.07.2015 463,00
124 Coop Jednota, s.d. Úhrada faktúry - nákup 30.06.2015 20.07.2015 20,77
125 Ing. Š. Šesták, Michalovce Úhrada faktúry - VPP -dotácia 14.07.2015 28.07.2015 749,00
126 Ing. Š. Šesták, Michalovce Úhrada faktúry - VPP - dotácia 14.07.2015 28.07.2015 145
127 Slovak Telekom,a.s. Úhrada faktúry - telefón - MŠ 30.06.2015 17.07.2015 20,41
128 Slovak Telekom, a.s. Úhrada faktúry - telefón OCU 30.06.2015 20.07.2015 77,15
129 Petit Press, a.s. Úhrada faktúry - Zempl.noviny 14.07.2015 28.07.2015 114,00
130 Ing. Kačur Ivan, SHR Mi Úhrada faktúry - čist.kanalizácie 25.06.2015 20.07.2015 100,00
131 SPP, a.s. Úhrada faktúry - plyn - MŠ 23.07.2015 06.08.2015 91,82
132 SPP, a.s. Úhrada faktúry - plyn - OCU 23.07.2015 06.08.2015 354,14
133 Ifosoft, v.o.s. Prešov Úhrada faktúry - update progr. 23.07.2015 06.08.2015 21,00
134 Marta Rudňanská, Michalovce Úhrada faktúry - kontr.účt. 27.07.2015 03.08.2015 98,80
135 Ing. Š. Šesták, Michalovce Úhrada faktúry - VPP-dotácia 01.08.2015 07.08.2015 456,00
136 Ing. Š. Šesták, michalovce Úhrada faktúry - VPP-dotácia 01.08.2015 07.08.2015 145,00
137 Jozef Hreha, N.Hrabovec Úhrada faktúry - BOZP 31.07.2015 14.08.2015 72,00
138 Ing. Š. Šesták, Michalovce Úhrada faktúry - VPP - dotácia 03.08.2015 17.08.2015 807,99
139 Ing. Š. Šesták, Michalovce Úhrada faktúry - VPP - dotácia 03.08.2015 17.08.2015 304,00
140 Stavmat stavebniny, s.r.o. Úhrada faktúry - obrub.cint. 08.07.2015 16.08.2015 153,79
141 ENERGOTRADING, s.r.o. Úhrada faktúry - rekonštr.MŠ-dot. 04.08.2015 11.08.2015 8500,00
142 Výchd.vod.spol.a.s. Košice Úhrada faktúry - voda 26.06.2015 20.07.2015 88,03
143 Coop Jednota, s.d.Michalovce Úhrada faktúry - nákup 30.07.2015 19.08.2015 39,26
144 Slovak Telekom, a.s. Úhrada faktúry - telefón 31.07.2015 18.08.2015 68,98
145 Hagard, spol.s.r.o. Mi Úhrada faktúry - trubice 30.07.2015 14.08.2015 468,35
146 Mestský podnik služ.Strážske Úhrada faktúry - vývoz TKO 31.07.2015 14.08.2005 526,00
147 Slovak Telekom, a.s. Úhrada faktúry - telefón 31.07.2015 18.08.2015 49,97
148 Východ.energetika, a.s. Košice Úhrada faktúry - MŠ 17.08.2015 31.08.2015 262,80
149 Micomp,spol.s.r.o. Michalovce Úhrada faktúry -upgrade záloha 31.07.2015 14.08.2015 27,95
150 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Úhrada faktúry - plyn MŠ 17.08.2015 31.08.2015 277,80
151 Vých.energetika, a.s. Úhrada faktúry - ver.osvetlenie 17.08.2015 31.08.2015 1132
152 ZEPO, spol.s.r.o.,Michalovce Úhrada faktúry - dovoz hliny 03.07.2015 24.07.2015 189,36
153 ZEPO, spo.s.r.o.,Michalovce Úhrada faktúry - dovoz hliny 03.07.2015 24.07.2015 111,96
154 ZEPO, spol.s.r.o., Michalovce Úhrada faktúry - dovoz hliny 03.07.2015 24.07.2015 257,69
155 ZEPO, spol.s.r.o., Michalovce Úhrada faktúry - dovoz hliny 03.07.2015 24.07.2015 116,76
156 Ing. Ľ. Paulina, Michalovce Úhrada faktúry - nákup MŠ 19.08.2015 29.08.2015 174,01
157 Národ.poľ.potr.centr.Lužianky Úhrada faktúry -tráva 31.07.2015 30.08.2015 225,00
158 Mesto Michalovce Úhrada faktúry - služby SOU 31.07.2015 14.08.2015 54,89
159 VIP-CARD, s.r.o. Úhrada faktúry - reg.prac.sily 21.08.2015 28.08.2015 210,00
160 Interiér invest, s.r.o.Košice Úhrada faktúry - MŠ 20.08.2015 27.08.2015 220,70
161 Hagard, spol.s.r.o. Michalovce Úhrada faktúry - nákup 04.08.2015 28.08.2015 24,60