Dnes má meniny: Vladimíra zajtra: Hedviga

Čislo
PartnerÚčelDodanáSplatnáSuma €

1

 

ŠEVT, a.s. Bratislava, Plynárenská 6

82109 Bratislava

IČO: 31331131

Kancelárske potreby 28.12.2011 11.01.2012 15,66
2

DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.

Kálov 356

010 01 Žilina

IČO: 36391000

Stravné lístky 03.01.2012 10.01.2012 657,20
3

Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO: 35763469

Poplatky za služby mob.siete 14.12.2011 03.01.2012 10,07
4

Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO: 35763469

Poplatky za služby pevnej siete 31.12.2011 17.01.2012 47,03
5

Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO: 35763469

Poplatky za služby mobilnej siete 31.12.2011 18.01.2012 88,67
6

Marta Rudňanská

Konečná 3556/5

07101  Michalovce

IČO: 35024640

Kontrola účtovníctva 16.12.2011 30.12.2011 87,05
7

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11  Bratislava 26

IČO: 35815256

Dodávka zemného plynu 01.01.2012 16.01.2012

345

 

8

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31

042 91 Košice

IČO: 36211222

Dodávka el. energie 31.12.2011 23.01.2012 40,07
9

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31

042 91  Košice

IČO: 36211222

Dodávka el. energie 31.12.2011 23.01.2012 100,45
10

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce

Nám. osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

IČO: 35532882

Odborný seminár 18.01.2012 18.01.2012 17
11

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce

Nám. osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

IČO: 35532882

Úhrada členstva v RVC 23.01.2012 23.01.2012 32,37
12

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31

042 91 Košice

IČO: 36211222

Dodávka el. energie 31.12.2011 27.01.2012 109,62
13

Mesto Michalovce - SOU

Nám. Osloboditeľov 1015/30

071 01 Michalovce

IČO: 325490

Spoločná úradovňa - školstvo 31.12.2011 31.01.2012 56,51
14

Mesto Michalovce - SOU

Nám. Osloboditeľov 1015/30

071 01 Michalovce

IČO: 325490

Spoločná úradovňa - školstvo 16.01.2012

 

31.01.2012

170

15

 

Ing. Ján Blaho - EDISON

súkromná firma

Prešovská 537

093 03 Vranov nad Topľou

IČO: 33270473

Demontáž vian.osvetlenia 10.01.2012 22.01.2012 124,80
16

Mestský podnika služieb mesta Strážske

Nám. A. Dubčeka 300

072 22  Strážske

IČO: 35556773

Vývoz TKO 31.12.2011 14.01.2012 411,60
17

Rastislav Bašista

Štefánikova 36

071 01 Michalovce

IČO: 40940331

Požiarna ochrana 05.01.2012 15.01.2012 116
18

Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO: 35763469

Služby mobilného operátora 14.01.2012 03.02.2012 10,07
19

Marta Rudňanská

Konečná 3556/5

07101 Michalovce

IČO: 35024640

Ročná uzávierka 20.01.2012 30.01.2012 192,80
20

INPROST, spol. s.r.o.

Smrečianska 29

811 05 Bratislava

IČO: 31363091

Obecné noviny 31.12.2011 08.12.2011 46,80
21

Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.

Martina Rázusa 23A

010 01  Žilina 1

IČO: 31592503

Finančný spravodajca 2011 30.12.2011 23.01.2012 21,19
22

Katis, s.r.o.

Magnezitárska 5

040 13 Košice

IČO: 36596086

Nákup plast.kontajnera 06.12.2011 06.01.2012 218,88
23

IFOsoft verejná obch. spoločnosť

Sabinovská 36

080 01 Prešov

IČO: 31666108

 

Program.vybavenia MZDY 26.01.2012 05.02.2012 52,20
24

Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO: 35763469

Služby pevnej siete 31.01.2012 17.02.2012 69,80
25

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava 26

IČO: 35815256

Spotreba plynu 01.02.2012 15.02.2012 335
26

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31

042 91 Košice

IČO: 36211222

Spotreba el. energie - VO 29.02.2012 08.02.2012 1135
27

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

IČO: 35763469

Služby mobilnej siete 31.01.2012 18.02.2012 68,33
28

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31

04291 Košice

IČO: 36211222

Spotreba el.energie - ČOV 29.02.2012 08.02.2012 240
29

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31

042 91 Košice

IČO: 36211222

Spotreba el.energie 29.02.2012 08.02.2012 230
30

Ing. Kačur Ivan, SHR

Letná 33

071 01  Michalovce

IČO: 40009491

Odhŕňanie snehu 23.01.2012 14.02.2012 136,80
31

SOZA,

Rastislavova 3

821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454

Autorská odmena - ver.použitie hud.diel 01.02.2012 16.02.2012 14,28
32

COOP Jednota Michalovce,sd

Obchodná 2

071 01 Michalovce

IČO: 169099

Prefakturovanie nákladov 27.01.2012 08.02.2012 394,04
33

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31

04291 Košice

IČO: 36211222

Spotreba el. energie 31.01.2012 21.02.2012 2,14
34

RTVS, s.r.o.

Staré Grunty 2

84104 Bratislava

IČO: 36857432

Koncesionárske poplatky 01.01.2012 31.01.2012 223,96
35

AJFA+AVIS, s.r.o.

Klemensova 34

01001 Žilina

IČO: 31602436

Odborné knihy 09.02.2012 21.02.2012 49
36

Coop Jednota, spotr.družstvo

Obchodná 2

07101 Michalovce

IČO: 169099

 

Hyg. potreby 31.01.2012 27.02.2012
37

Coop Jednota, spotr.družstvo

Obchodná 2

07101 Michalovce

IČO: 169099

Hyg. potreby 31.01.2012 27.02.2012
38

Mestský podnik služieb

mesta Strážske

Nám. A. Dubčeka 300

07222 Strážske

IČO: 35556773

Odvoz TKO 31.01.2012 14.02.2012
39

ALDA Vranov n.T., s.r.o.

06745 Hudcovce 67

IČO: 36463116

Kanc.potreby 01.03.2012 15.03.2012 77,58
40

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

IČO: 35763469

Služby pevnej siete 29.02.2012 17.03.2012 65,84
41

IFOsoft ver.obch.spol.

Sabinovská 36

08001 Prešov

IČO: 31666108

Programové vybavenie 01.03.2012 15.03.2012 170,54
42

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

IČO: 35763469

Služby mobilnej siete 14.02.2012 03.03.2012 10,18
43

Ing. Kačur Ivan, SHR

Letná 33

07101 Michalovce

IČO: 40009491

Odhŕňanie snehu 07.02.2012 08.03.2012 105,60
44

Slovenský plynár.priem., a.s.

Mlynské nivy 44/a

82511 Bratislava 26

IČO: 35815256

 

Spotreba plynu 01.03.2012 15.03.2012 316
45

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

IČO: 35763469

Služby mobilnej siete 29.02.2012 18.03.2012 78,14
46

Anna Cupáková - reg.šk.centr.

07214 Pavlovce n/Uhom 551

IČO: 33885567

Poplatok - školenie 19.03.2012 19.03.2012 30
47

Husqvarna Nitra

Podzámska 3

94901 Nitra

IČO: 46068279

Traktor Husqvarna 15.03.2012 29.03.2012 2.705
48

Východoslovenská energetika

Mlynská 31

04291 Košice

IČO: 36211222

Dodávka el. energie 29.02.2012 20.03.2012 16,60
49

Miľko Juraj

Oprava el. motorov

Hurbanovo nábrežie 21

07101 Michalovce

IČO: 10714341

Oprava čerpadla - ČOV 05.03.2012 19.03.2012 100,61
50

Ing. Kačur Ivan, SHR

Letná 33

07101 Michalovce

IČO: 40009491

Odhŕňanie snehu 20.02.2012 15.03.2012 282,24
51

MICOMP, spol.s.r.o.

Jána Hollého 8

07101 Michalovce

IČO: 36589187

Preinšt., záloha.. počítača 29.02.2012 07.03.2012 198,48
52

Mestský podnik služieb

mesta Strážske

Nám.A. Dubčeka 300

07222 Strážske

IČO: 35556773

Vývoz TKO 29.02.2012 15.03.2012 411,60
53

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

IČO: 35763469

Služby mobilnej siete 14.03.2012 03.04.2012 10,07
54

Inštalacentrum, s.r.o.

Pri sýpke 4

07101 Michalovce

IČO: 44695292

Čistenie odp. kanalizácie 20.03.2012 10.04.2012 128,35
55

Doxx-stravné lístky, spol.s.r.o.

Kálov 356

01001 Žilina

IČO: 36391000

Odber str. lístkov 03.04.2012 10.04.2012 626,80

56

 

CHROME, s.r.o.

Husqvarna Nitra

Podzámska 3

94901 Nitra

IČO: 46068279

Náhr. diely - Kohler 30.03.2012 13.04.2012 104,40
57

Rastislav Bašista

Štefánikova 36

07101 Michalovce

IČO: 40940331

Činnosť PO technika 05.04.2012 20.04.2012 116
58

Mestský podnik služieb mesta Strážske

Nám. A. Dubčeka 300

7221 Strážske

IČO: 35556773

Vývoz TKO 31.03.2012 16.04.2012 411,60
59

Miľko Juraj

oprava el.motorov

Hurbanovo nábrežie 21

07101 Michalovce

IČO:10714341

Previtie el.motora -ČOV 03.04.2012 17.04.2012 92,80
60

Slovenský plynárenský priem.

Mlynské nivy 44/a

82511 Bratislava 26

IČO: 35815256

Spotreba zemného plynu 01.04.2012 16.04.2012 173
61

Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

IČO: 35763469

Služby mobilnej siete 31.03.2012 18.04.2012

73,84

 

62

Východoslovenská energetika

Mlynská  31

04291 Košice

IČO: 36211222

Spotreba el. energie 31.03.2012 16.04.2012 124,66
63

Ing. Kačur Ivan, SHR

Letná 33

07101 Michalovce

IČO: 40009491

Čistenie kanalizácie 30.03.2012 25.04.2012 156
64

MICOMP, spol. s.r.o.

Jána Hollého 8

07101 Michalovce

IČO: 36589187

Upgrade programu IFOsoft 30.03.2012 16.04.2012 27,95
65

Slovgram

Jakubovo nám. 14

81348 Bratislava

IČO: 17310598

Odmeny výk. umelcom

a výrobcom zvukových

a zvukovoobrazových

záznamov

 

16.04.2012 07.05.2012 33,50
66

Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

IČO: 35763469

Služby mobilnej siete 14.04.2012 03.05.2012 10,07
67

Coop Jednota, SD

Obchodná 2

07101 Michalovce

IČO: 169099

Nákup do spotreby 31.03.2012 18.04.2012 10,88
68

Coop Jednota, SD

Obchodná 2

07101 Michalovce

IČO: 169099

Nákup do spotreby 31.03.2012 18.04.2012 10,51
69

Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

IČO: 169099

Služby pevnej siete 31.03.2012 18.04.2012 50,04
70

Ing.Štefan Šesták - Lonater

Stretava 125

prev. Špitálska 6

07101 Michalovce

IČO: 11957336

Nákup - VPP 24.04.2012 08.05.2012 66,40
71

Marta Rudňanská

Konečná 3556/5

07101 Michalovce

IČO: 35024640

Uzav. práce 20.04.2012 30.04.2012 98,80
72

Centrum vzdelávania

Ovručská 5

04022 Košice

Školenie BOZP 16.05.2012 16.05.2012 54
73

Slovak Telecom ,a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

IČO: 35763469

Služby pevnej siete 30.04.2012 17.05.2012 52,25
74

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31

04291 Košice

IČO: 36211222

Spotreba el.energie - VO 31.05.2012 09.05.2012 1135
75

CBS, spol. s.r.o.

Kynceľová 54

97401 Banská Bystrica

IČO: 36754749

Maľovaná mapa Michalovce a okolie 25.04.2012 09.05.2012 60
76

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a

82511 Bratislava 26

IČO: 35815256

Spotreba plynu 01.05.2012 15.05.2012 66
77

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31

04291 Košice

IČO: 36211222

Spotreba el.energie 31.05.2012 09.05.2012 136
78

Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

IČO: 35763469

Služby mobilnej siete 30.04.2012 18.05.2012 59,50
79

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31

04291 Košice

IČO: 36211222

Vrátka el. energie 30.04.2012 17.05.2012 92,53
80

Coop Jednota, SD

Obchodná 2

07101 Michalovce

IČO: 169099

Nákup do spotreby 30.04.2012 28.05.2012 20,94
81

Coop Jednota, SD

Obchodná 2

07101 Michalovce

IČO: 169099

Nákup do spotreby 30.04.2012 28.05.2012 16,48

.