Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Petrovciach nad laborcom tu