Vyhlásenie kandidatúry pre voľby  starostu obce v Petrovciach nad Laborcom nájdete tu.