Program osláv 760. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci začal slávnostnou bohoslužbou v našom kostole.

 

 

 

 

 

 

 

760-kostol-01
760-kostol-02
760-kostol-03
760-kostol-04
760-kostol-05
760-kostol-06
760-kostol-07
760-kostol-08
760-kostol-09
760-kostol-10
760-kostol-11
760-kostol-12
760-kostol-13
760-kostol-14
760-kostol-15
760-kostol-16
760-kostol-17
760-kostol-18
760-kostol-19
760-kostol-20
760-kostol-21
760-kostol-22
760-kostol-23
760-kostol-24
760-kostol-25
760-kostol-26
760-kostol-27
760-kostol-28
01/28 start stop bwd fwd