Asistované sčítanie obyvateľov – prevencia kriminality

Kategória

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra
SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša
základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania v období od 1. 4. do 31. 10. 2021

https://prevenciakriminality.sk/clanok/4-bezpecna-komunita/247-na-mozne-podvody-pocas-asistovaneho-scitania-upozorni-informacna-kampan

Zverejnené 19. mája 2021.
Bez úpravy .