Nová webová stránka obce

Obec Petrovce nad Laborcom spustila novú webovú stránku obce. Dúfame, že Vás nový dizajn zaujme a nájdete tu všetky požadované informácie, oznamy a dokumenty. Z dôvodu časovej náročnosti uverejňovania veľkého množstva dokumentov a momentálnou mimoriadnou situáciou ohľadom pandémie nie sú tieto ešte všetky zverejnené a preto Vás žiadame o pochopenie a trpezlivosť.

Ing. Štefan Rovňák – starosta obce

Zverejnené 4. mája 2020.
Bez úpravy .