Obnovenie vyučovania v MŠ

26.2.2021 zverejnil/a petrovce_obec.

Obec Petrovce nad Laborcom na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach vydáva rozhodnutie o obnovení vyučovania v MŠ