Obnovenie vyučovania v MŠ

Obec Petrovce nad Laborcom na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach vydáva rozhodnutie o obnovení vyučovania v MŠ

Zverejnené 26. februára 2021.
Bez úpravy .