Oznámenie o obmedzení úradných hodín

Z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie ohľadom šírenia koronavírusu bude obecný úrad pracovať v obmedzenom režime.

Vybavené budú len neodkladné záležitosti v čase od 8:00 – 10:00 hod.

Prosíme Vás, aby ste s obecným úradom prednostne komunikovali prostredníctvom telefonického alebo emailového kontaktu.

Obmedzenia budú trvať do odvolanie

S pochopením Ing. Štefan Rovňák , starosta obce

Zverejnené 4. januára 2021.
Bez úpravy .