Oznamy v súvislosti s ochorením COVID-19

Obecný úrad v Petrovciach nad Laborcom v súvislosti so šírením koronavírusu a vyhlásenia mimoriadnej situácie žiada vážených klientov,  aby po dobu karanténnych opatrení obmedzili fyzickú návštevu Obecného úradu a prednostne využívali telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie.

Z tohto dôvodu sú dočasne zmenené stránkové hodiny a to v čase denne od 8:00 hod do 11:00 hod okrem štvrtku kedy je nestránkový deň.

Zároveň žiadame klientov o dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických opatrení.

Zverejnené 4. mája 2020.
Upravené 6. mája 2020.