Rozhodnutie o neobnovení školského vyučovania – ZŠ

Zverejnené 7. februára 2021.
Bez úpravy .