Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice vyzýva vlastníkov nehnuteľnosti v k.ú. Petrovce nad Laborcom, na vykonanie výrubu/okliesnenie stromov a iných porastov pod elektrickým vedením VN/VVN. Viac informácií v prílohe.

Zverejnené 26. februára 2021.
Bez úpravy .