Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov

26.2.2021 zverejnil/a petrovce_obec.

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice vyzýva vlastníkov nehnuteľnosti v k.ú. Petrovce nad Laborcom, na vykonanie výrubu/okliesnenie stromov a iných porastov pod elektrickým vedením VN/VVN. Viac informácií v prílohe.