Zberná nádoba na textílie

Obec umiestnila zberný kontajner k prevádzke predajne potravín, ktorý je určený na zber použitých a nepotrebných textílii do ktorého môžete od dnešného dňa vkladať čisté a zabalené šatstvo, rôzne textílie, obuv a dokonca aj nepotrebné hračky. Kontajner bude vyprázdnený každé dva týždne, respektíve podľa potreby. Dúfame, že týmto vyriešime problém kam s nepotrebným oblečením.

Zverejnené 30. júna 2020.
Bez úpravy .