Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Petrovce nad Laborcom.

Zasielanie informácií o dianí v obci prostredníctvom sms

Vážení občania Pripravili sme pre Vás službu mobilný rozhlas, ktorou Vám obec zašle dôležité upozornenia, aktuality a iné informácie o dianí v obci sms – kou alebo e-mailom. Ako sa zaregistrovať je uvedené v priloženom informačnom plagáte. Ak už máte stiahnutú mobilnú aplikáciu nie je potrebné registrovať zasielanie smskami, aby Vám zbytočne dvojmo neprichádzali upozornenia.… Čítať viac

Distribúcia respirátorov do Vašich poštových schránok

Vážení občania Obec v záujme zvýšenia ochrany pred nákazou koronavírusom distribuovala do Vašich poštových schránok ochranné respirátory FFP2. Dúfame, že aj touto pomocou dokážeme znížiť riziko nákazy tohoto vírusového ochorenia. Ing. Štefan Rovňák – starosta obce

Oznámenie o obmedzení úradných hodín

Z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie ohľadom šírenia koronavírusu bude obecný úrad pracovať v obmedzenom režime. Vybavené budú len neodkladné záležitosti v čase od 8:00 – 10:00 hod. Prosíme Vás, aby ste s obecným úradom prednostne komunikovali prostredníctvom telefonického alebo emailového kontaktu. Obmedzenia budú trvať do odvolanie S pochopením Ing. Štefan Rovňák , starosta obce

Zberná nádoba na textílie

Obec umiestnila zberný kontajner k prevádzke predajne potravín, ktorý je určený na zber použitých a nepotrebných textílii do ktorého môžete od dnešného dňa vkladať čisté a zabalené šatstvo, rôzne textílie, obuv a dokonca aj nepotrebné hračky. Kontajner bude vyprázdnený každé dva týždne, respektíve podľa potreby. Dúfame, že týmto vyriešime problém kam s nepotrebným oblečením.

Slávenie verejných bohoslužieb

Drahí veriaci od 6. mája 2020 je dovolené sláviť verejné bohoslužby, za účasti veriacich. Vstup do kostola je dovolený len s rúškom. Pred vstupom do kostola je potrebné dezinfikovať si ruky alebo používať ochranné rukavice. Rozostupy medzi ľuďmi v kostole musia byť aspoň 2 metre. Účasť veriacich na bohoslužbách je dobrovoľná aj čo sa týka… Čítať viac

Nová webová stránka obce

Obec Petrovce nad Laborcom spustila novú webovú stránku obce. Dúfame, že Vás nový dizajn zaujme a nájdete tu všetky požadované informácie, oznamy a dokumenty. Z dôvodu časovej náročnosti uverejňovania veľkého množstva dokumentov a momentálnou mimoriadnou situáciou ohľadom pandémie nie sú tieto ešte všetky zverejnené a preto Vás žiadame o pochopenie a trpezlivosť. Ing. Štefan Rovňák… Čítať viac

Oznamy v súvislosti s ochorením COVID-19

Obecný úrad v Petrovciach nad Laborcom v súvislosti so šírením koronavírusu a vyhlásenia mimoriadnej situácie žiada vážených klientov,  aby po dobu karanténnych opatrení obmedzili fyzickú návštevu Obecného úradu a prednostne využívali telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie. Z tohto dôvodu sú dočasne zmenené stránkové hodiny a to v čase denne od 8:00 hod do 11:00… Čítať viac