Národný projekt: Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Zverejnené
23. júla 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. júla 2020