Nízkouhlíková stratégia KSK – oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené
2. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
2. októbra 2020