Preskočiť na obsah

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK na roky 2021 – 2027 – správa o hodnotení strategického dokumentu