Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Upravené
18. okt 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
15. októbra 2020