Rozhodnutie o neobnovení školského vyučovania v ZŠ

Zverejnené
29. mája 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
29. mája 2020