Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania – stavba I/18 “ Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom“

Zverejnené
1. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júna 2020