Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 – 2030 -oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené
17. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2023 − 31. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU-KE-OSZP1-2023/016601-009

Prílohy