Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín na starostu obce Petrovce nad Laborcom a poslancov obecného zastupiteľstva obce Petrovce nad Laborcom

Zverejnené
20. júla 2022
Kategória

Prílohy