Oznámenie o strategickom dokumente – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023 – 2027 s výhľadom do roku 2030

Zverejnené
17. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2023 − 31. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU-KE-OSZP1-2023/016708-010

Prílohy