Oznámenie o vyhlásení výberového konania na členov MOPS v obci Petrovce nad Laborcom

Zverejnené
5. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
5. januára 2022 − 17. januára 2022
Kategória

Prílohy