Oznámenie o začatí územného konania – „Kanalizácia Petrovce n/L – výtlačné potrubie a ČS“ – verejná vyhláška

Zverejnené
12. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. januára 2022 − 26. januára 2022
Kategória

Prílohy