Rozšírenie kanalizácie Petrovce nad Laborcom – Ortáš + rekonštrukcia ČS v obci – oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania.

Zverejnené
6. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
6. marca 2023 − 20. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU-MI-OSZP-2023/005783-002

Prílohy