Rozšírenie vodovodu Petrovce nad Laborcom – Ortáš – oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania

Zverejnené
7. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
7. marca 2023 − 21. marca 2023
Kategória

Prílohy