Stavebné povolenie – Regenerácia vnútro blokového priestoru Okružná – Družstevná, Strážske

Zverejnené
17. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. júna 2022 − 1. júla 2022
Kategória

Prílohy