Stavebné povolenie – Rekonštrukcia námestia Strážske

Zverejnené
5. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
5. augusta 2022 − 19. augusta 2022
Kategória

Prílohy