Preskočiť na obsah

„Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022 – 2027 – 2030“ – oznámenie o strategickom dokumente