Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o zmene hraníc PR Hôrka

Zverejnené
20. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. januára 2023 − 3. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU-MI-PLO-2023/002800-003

Prílohy