Voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené
13. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 13. júna 2022
Kategória

Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácie, tlačivá

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa (minv.sk)

Prílohy