Výzva Východoslovenskej distribučnej a.s. na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN/VVN

Zverejnené
18. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
18. mája 2023 − 1. júna 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 17/2023

Prílohy