Preskočiť na obsah

Výzva Východoslovenskej distribučnej a.s. na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN/VVN