VZN č.5/2015 – Zásady poskytovania sociálnej pomoci

Zverejnené 31. mája 2015.
Upravené 28. mája 2020.