VZN č.1/2022 – Spoločný územný plán obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné

Zverejnené
1. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júna 2022 − 30. júna 2022
Kategória

Prílohy