VZN č. 2/2018 – O mieste a čase zápisu detí do ZŠ v obci Petrovce nad Laborcom

Zverejnené
26. marca 2018
Kategória

Prílohy