VZN č.2/2020 – Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ, ŠKD a ŠJ

Zverejnené
23. júna 2020
Kategória

Prílohy