Preskočiť na obsah

VZN č.2/2023 O určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v ŠJ v Petrovciach n/L