Preskočiť na obsah

VZN č.3/2023 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ, ŠKD a ŠJ