VZN č. 4/2015 – O držaní psov na území obce Petrovce nad Laborcom

Zverejnené
25. septembra 2015
Vyvesené na úradnej tabuli
25. septembra 2015 − 9. októbra 2015
Kategória

Prílohy