Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Petrovce nad Laborcom vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené
30. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. októbra 2022 − 30. novembra 2022
Kategória

Prílohy