Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Petrovce nad Laborcom.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č.1 ku zmluve na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci realizácie projektu „Školský program“

ID: 1 – M.A.D.D. FRUIT

8.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Michalovská 10, 073 01 Sobrance

Dodávateľ - IČO 36730866

Prílohy

Zmluva o dielo – dodatok č.1

ID: dodatok č.1 – mmm architects s.r.o.

1 850,00 €

17.10.2022

Začiatok účinnosti 20.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.9.2022

Suma s DPH 1 850,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ mmm architects s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Lekárovce 78, 072 54 Lekárovce

Dodávateľ - IČO 51475685

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo PD - Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity Materskej školy

Dohoda č. 22/42/010/102

ID: 22/42/101/102 – Ústredie práce

17.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity MŠ – externý manažment

ID: MŠ - externý manažment – Lenka Hujdičová

10.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ Lenka Hujdičová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 46285792

Prílohy

Zmluva o dielo č. 9/2022 „Kanalizácia – Petrovce nad Laborcom“

ID: 9/2022 – RAVOZA s.r.o.

904 762,08 €

4.10.2022

Začiatok účinnosti 4.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.10.2022

Suma s DPH 904 762,08 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ RAVOZA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 50310810

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ID: 01/2022 – Ing. Matúš Karas

700,00 €

3.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.10.2022

Suma s DPH 700,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ Ing. Matúš Karas

Dodávateľ - Sídlo Košárovce 103, 094 06 Košárovce

Dodávateľ - IČO 50825488

Prílohy

Dodatok č. 2 k zmluve o NFP č. SEP-IMRK2-2021-003730

ID: SEP-IMRK2-2021-003730 – Obec Petrovce nad Laborcom

19 397,93 €

19.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.9.2022

Suma s DPH 19 397,93 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Objednávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Objednávateľ - IČO 00151866

Dodávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Dodávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 00325619

Prílohy

Príloha č. 1 k zmluve č. VMI0803201504A – ENVI-PAK

ID: priloha 1 – ENVI-PAK

23.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ ENVI-PAK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 35858010

Prílohy

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

ID: 101047527ZoP – VSD a.s.

25.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ VSD a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36599361

Prílohy

Darovacia zmluva parc. č. 708/15

ID: Darovacia zmluva – Martin Gajdoš

19.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ Martin Gajdoš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o grantovom účte

ID: grantový účet – Prima banka

13.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ Prima banka

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Zmluva o poskytnutí služieb: externý manažment – riadenie projektu Kanalizácia Petrovce n/L.

ID: externý manažment – Mgr. Lenka Hujdičová

4 524,00 €

7.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.7.2022

Suma s DPH 4 524,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ Mgr. Lenka Hujdičová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 46285792

Prílohy