Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Petrovce nad Laborcom.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Príloha č. 1 k zmluve č. VMI0803201504A – ENVI-PAK

ID: priloha 1 – ENVI-PAK

23.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ ENVI-PAK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 35858010

Prílohy

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

ID: 101047527ZoP – VSD a.s.

25.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ VSD a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36599361

Prílohy

Darovacia zmluva parc. č. 708/15

ID: Darovacia zmluva – Martin Gajdoš

19.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ Martin Gajdoš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o grantovom účte

ID: grantový účet – Prima banka

13.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ Prima banka

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Zmluva o poskytnutí služieb: externý manažment – riadenie projektu Kanalizácia Petrovce n/L.

ID: externý manažment – Mgr. Lenka Hujdičová

4 524,00 €

7.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.7.2022

Suma s DPH 4 524,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ Mgr. Lenka Hujdičová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 46285792

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku MUNICIPALITY č. 19102022

ID: 19102022 – Nadácia SPP

30.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ Nadácia SPP

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 31818625

Prílohy

Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

5.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb – VO – Petrovce n/L – Kanalizácia

19.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.5 k Rámcovej zmluve č. Z59150008 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov

30.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby – Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Petrovce n/L ako prostriedok sociálno-ekonomickej integrácií MRK

25.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí služby – odborné služby vo verejnom obstarávaní – Dobudovanie komunikácií

22.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ - Sídlo Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325619

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy